Dietètica i Nutrició

terapies alternatives dietetica nutricia 1


La Dietètica és la disciplina que estudia els règims alimentaris en la salut o en la malaltia (dietoteràpia), d'acord amb els coneixements sobre fisiologia de la nutrició en el primer cas i sobre la fisiopatologia del trastorn en qüestió en el segon.


Un especialista en dietètica farà un estudi de l'alimentació, que permetrà establir, de manera científica, la ració alimentària o dieta convenient, segons el seu treball o estat de salut. El professional del ram sanitari que aplica els coneixements de la Ciència Dietètica i que per tant s'encarrega d'estudiar, vigilar i recomanar els hàbits alimentaris als seus pacients, amb l'objectiu de millorar la seva salut, l'especialista en dietètica es coneix com a dietista.


Una dieta és la quantitat d'aliment que se li proporciona a un organisme en un període de 24 hores, sense importar si cobreix o no les seves necessitats de manteniment, en resum és el conjunt de nutrients que s'absorbeixen després del consum habitual d'aliments.
Popularment, i en el cas dels humans, la dieta s'associa erròniament a la pràctica de restringir la ingesta de menjar per obtenir només els nutrients i l'energia necessaris, i així aconseguir o mantenir ciert opeso corporal.


La dieta humana es considera equilibrada si aporta els nutrients i energia en quantitats tals que permeten mantenir les funcions de l'organisme en un context de salut física i mental. Aquesta dieta equilibrada és particular de cada individu i s'adapta al seu sexe, edat, pes i situació de salut. No obstant això, existeixen diversos factors (geogràfics, socials, econòmics, patològics, etc) que influeixen en l'equilibri de la dieta.


Les dietes, s'utilitzen per al tractament i prevenció de diverses patologies (dietoteràpia) i per adaptar l'alimentació a diverses situacions fisiològiques.

terapies alternatives dietetica nutricia 2

La nutrició és principalment l'aprofitament dels nutrients, mantenint l'equilibri homeostàtic de l'organisme a nivell molecular i "macrosistémico".

La nutrició és el procés biològic en què els organismes assimilen els aliments i els líquids necessaris per al funcionament, el creixement i el manteniment de les seves funcions vitals. La nutrició també és l'estudi de la relació que existeix entre els aliments i la salut, especialment en la determinació d'una dieta.

Els processos macrosistémics estan relacionats amb l'absorció, digestió, metabolisme i eliminació. Els processos moleculars o microsistémics estan relacionats amb l'equilibri d'elements com enzims, vitamines, minerals, aminoàcids, glucosa, transportadors químics, mediadors bioquímics, hormones, etc

Com a ciència, la nutrició estudia tots els processos bioquímics i fisiològics que succeeixen en l'organisme per a l'assimilació de l'aliment i la seva transformació en energia i diverses sustancias.

El que també implica l'estudi sobre l'efecte dels nutrients sobre la salut i malaltia de les persones. 

 


Email

Demanar Hora
Demanar Informació

Contacte


Horari

Dilluns-Divendres : 9 a 20 h
Dissabte:  10 a 16 h

Contacte