Centre de Teràpies Energètiques, Bellesa i Salut

Catalan Dutch English French Russian Spanish

Avís legal

El lloc web i el domini centreisis.es corresponen a Anileix 2014 SL (en endavant Centre Isis), amb CIF B55188882 i domicili al carrer de la Punxa núm. 9, 1er pis, de Palafrugell (CP 17200).

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els continguts d'aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen al Centre Isis, o a tercers que n'han autoritzat el seu ús. El Centre Isis presenta aquests continguts amb finalitats d'informació i publicitat. El Centre Isis n'autoritza la utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d'aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença al Centre Isis, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
No s'autoritzen presentacions dels continguts d'aquest lloc en una finestra aliena a www.centreisis.es (framing).

PROTECCIÓ DE DADES
El Centre Isis entén que en el moment d'omplir els formularis que figuren en el lloc, l'usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i del tractament que se'n derivarà.

Les dades personals que es puguin obtenir per mitjà del formulari "Et truquem", per mitjà del formulari de contacte o bé per la recepció de correus electrònics són tractades amb el màxim de confidencialitat i només s'utilitzaran per atendre les sol·licituds d'informació o consultes. Únicament s'incorporarien a un fitxer en el cas que s'establís una relació comercial entre el Centre Isis i la persona interessada, i sempre amb el coneixement previ d'aquesta persona.

Les dades personals que es puguin obtenir per mitjà del formulari de reserva d'hora, s'incorporaran al fitxer Clients estètica, creat per l'empresa Anileix 2014 SL per a, entre altres finalitats, la gestió de l'agenda. No seran cedides a terceres persones.

Les dades personals que s'obtinguin a partir de la subscripció a les novetats i al bloc de l'empresa, s'incorporaran al fitxer Informació Centre Isis, creat per l'empresa Anileix 2014 SL per a, entre altres finalitats, l'enviament de les noves publicacions del bloc. No seran cedides a terceres persones.

En cap cas les dades facilitades en els formularis del web seran cedides a terceres persones. En qualsevol moment la persona interessada podrà exercir els seus drets d'accés a les dades, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació adreçant-se al Centre Isis de la forma que li sigui més còmoda.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que el Centre Isis actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l'usuari del lloc web el consulti. Per això el Centre Isis manifesta que les referències dels productes i serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen al Centre Isis fins a la contractació expressa d'una comanda.
El Centre Isis es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
El Centre Isis no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D'ÚS
L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Horari

picto-horari-isisDilluns/Divendres: 9 a 20  h. Tot el dia  Dissabte: 10 a 16 h 

Twitter

Mapa - Situació Centre Isis

 Carrer de la Punxa, 9 - 1.er - 17200 Palafrugell

google-maps-centre-isis-situacio